Παροχή υπηρεσιών

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 στα αντικείμενα που αφορούν χημικές αναλύσεις προσδιορισμού ανόργανων και οργανικών συστατικών καθώς και μικροβιολογικές αναλύσεις προσδιορισμού βακτηρίων και μυκήτων σε περιβαλλοντικά δείγματα ποικίλης προέλευσης.