Προσωπικό

Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Καθηγητής Νικόλαος ΛυδάκηςΣημαντήρης

28210-23055 lydakis@chania.teicrete.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθερία Κατσίβελα (Διευθύντρια)

  28210-23071  katsivela@chania.teicrete.gr

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλδέρης

  28210-23017  dkalderis@chania.teicrete.gr

Εργαστηριακοί /Επιστημονικοί Συνεργάτες

Δρ. Ηλίας Κοπανάκης

Δρ. Αγγελική Σαριδάκη

Δρ. Ελένη Βασιλικογιαννάκη

MSc Λουίζα Ραϊση

1 μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια

1 φοιτητής/τρια πρακτικής άσκησης