Εργαστηριακός εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών διαθέτει μία αξιόλογη εργαστηριακή υποδομή και εξοπλισμό σχετικό με περιβαλλοντικές μετρήσεις και αναλύσεις καθώς και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πραγματοποίηση έρευνας στη Περιβαλλοντική Χημεία, Βιοχημεία και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία. Διαθέτει δύο κατάλληλα διαμορφωμένους εργαστηριακούς χώρους εκπαίδευσης με 12 θέσεις εργασίας και 20 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Ο εγκατεστημένος εργαστηριακός του εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα:

 • Σύστημα Αέριας χρωματογραφίας (GC-FID)

 • Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC)

 • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού

 • Υπερφυγόκεντρος

 • Ψυχόμενη Φυγόκεντρος

 • Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής

 • Συσκευή μέτρησης του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (ΒΟD)

 • Συσκευή μέτρησης του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD)

 • Κλίβανος υγρής αποστείρωσης

 • Επωαστικοί θάλαμοι καλλιεργειών

 • Περιστρεφόμενος εξατμιστής κενού (rotary evaporator) με αντλία

 • Φούρνοι ξήρανσης και καύσης

 • Συσκευή απεσταγμένου νερού

 • Συσκευή υπερκάθαρου νερού

 • Σύστημα εκχύλισης Soxhlet

 • Θερμαινόμενο υδατόλουτρο

 • Συσκευή PCR

 • Συσκευές κάθετης και οριζόντιας ηλεκτροφόρησης,

 • Σύστημα μηχανικής λύσης κυττάρων και βιολογικών ιστών με υάλινα σφαιρίδια

 • Σύστημα λύσης κυττάρων και βιολογικών ιστών με υπερήχους.

 • Επίπεδη τράπεζα περιστροφικής ανακίνησης

 • Τράπεζα υπεριώδους και λευκού φωτός και θάλαμος δημιουργίας σκοτεινών συνθηκών

 • Οπτικά μικροσκόπια

 • Αναλυτής ειδικής επιφάνειας / πορώδους

 • Δειγματολήπτης αέρα υψηλού όγκου

 • Πολυόργανο μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων

 • Δειγματολήπτης μικροοργανισμών σε αέρια δείγματα

 • Φορητός Αναλυτής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs Analyzer)

 • Αντλία δειγματοληψίας αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων για ανθρώπινη 8-ωρη έκθεση

 • Συσκευή ελέγχου απόδοσης καύσης πετρελαίου

 • Εργαστηριακούς και αναλυτικούς ζυγούς

 • Φούρνος χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα

 • Ενυδρεία για την καλλιέργεια θαλάσσιων οργανισμών – δεικτών ρύπανσης

 • Άλλες μικροσυσκευές, όπως αναδευτήρες, πεχάμετρα, οξυγονόμετρα, αγωγιμόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ροής και ταχύτητας ανέμου κ.ά.

Επίσης, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών έχει άμεση και συνεχή πρόσβαση σε

 • Φασματόμετρο Ατομικής Απορρόφησης με ατομοποιητή φλόγας και Φούρνου Γραφίτη

 • Φασματόμετρο Ακτίνων Χ Φθορισμού

 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

 • Όργανα μέτρησης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων