Επικοινωνία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Ελευθερία Κατσίβελα

Διευθύντρια Εργαστηρίου

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΤΕΙ Κρήτης / Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά

Email: katsivela@chania.teicrete.gr

Τηλέφωνο: 28210 23071

Fax: 28210 23003

Web url: http://katsivela.chania.teicrete.gr

http://scholar.google.ca/citations?view_op=list_works&hl=en&user=asSUZ5YAAAAJ

Καθηγητής Δρ. Νίκος Λυδάκης-Σημαντήρης

Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΤΕΙ Κρήτης / Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά

Email: lydakis@chania.teicrete.gr

Τηλέφωνο: 28210 23055

Fax:  28210 23003

Web urlhttp://lydakis.chania.teicrete.gr/

http://lydakis.chania.teicrete.gr/Site%20ProjectENG/indexeng.htm

https://scholar.google.gr/citations?user=jHIiRGgAAAAJ&hl=en

και

Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Καλδέρης

Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΤΕΙ Κρήτης / Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά

Email:  dkalderis@chania.teicrete.gr

Τηλέφωνο: 28210 23017

Fax: 28210 23003

Web url:   http://orcid.org/0000-0002-4983-065X

https://www.teicrete.gr/nr/el/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82

Τελευταία Ενημέρωση: Φεβρουάριος 2019