Σήμα ΤΕΙ

                                   

                                          Εργαστηριο Περιβαλλοντικης Χημειας και Βιοχημικων Διεργασιων

                                      Τομεας Περιβαλλοντικης Τεχνολογιας

                                                                  Τμήμα Φυσικων Πορων & Περιβαλλοντος

                                                               ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

                                                  Παραρτημα Χανίων  

          

 

 

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών ανήκει στον Τομέα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης. Ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με θέματα που αφορούν στην Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), στην Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων) και στη μελέτη βιοχημικών διεργασιών, κυρίως σε μοριακό επίπεδο, και την επίδραση ανόργανων και οργανικών ρύπων σε αυτές. Συγκεκριμένα ερευνά την ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό των ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, την παρακολούθηση των χημικών και βιοχημικών διεργασιών, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ρύποι στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

Στελέχη - Επιστημονικοί Συνεργάτες του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας και βιοχημικών διεργασιών

Δρ. Ελευθερία Κατσίβελα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Υπεύθυνη εργαστηρίου) 28210-23071 katsivela@chania.teicrete.gr
Δρ. Νίκος Λυδάκης-Σημαντήρης (Επίκουρος Καθηγητής) 28210-23055 lydakis@chania.teicrete.gr
Δ.Καλδέρης (Καθηγητής Εφαρμογών) 28210-23017 dkalderis@chania.teicrete.gr
MSc Όλγα Χαλκιαδάκη (Εργαστηριακός Συνεργάτης) 28210-23074 olgachalkiadaki@chania.teicrete.gr

Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών υποστηρίζει τα μαθήματα (θεωρία και εργαστήριο):

 • Χημεία Ι (Γενική Χημεία, Α’ Εξάμηνο)
 • Χημεία ΙΙ (Εισαγωγή στην Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Β’ Εξάμηνο)
 • Τεχνολογία & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Ε’ Εξάμηνο)
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση (ΣΤ’ Εξάμηνο)
 • Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα (Ζ’ Εξάμηνο)

Παράλληλα, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών υποστηρίζει την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του.


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 1. Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Τεχνολογίας Ελέγχου Ποιότητας Αέρα
  • Προσδιορισμός αέριων ρύπων σε πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας
  • Προσδιορισμός της σύστασης των σωματιδιακών ρύπων (π.χ. βαρέων μετάλλων, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κ.α.)
  • Μελέτη της οξύτητας της βροχής
  • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε βιοαεροσόλ αερίων δειγμάτων
 2. Τεχνολογίας & Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
  • Προσδιορισμός των χημικών και φυσικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
  • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου
  • Προσδιορισμός καταλοίπων των υδρογονανθράκων του πετρελαίου
  • Προσδιορισμός των οργανοαλογονομένων ενώσεων
 3. Τεχνολογίας & Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
 4. Τεχνολογιών Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
 5. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
  • Βακτηριακή αποικοδόμηση τοξικών οργανικών ενώσεων (π.χ. πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, χλωριωμένων αρωματικών ενώσεων κ.α.)
  • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε περιβαλλοντικά δείγματα
  • Βιοαποκατάσταση εδαφών
 6. Βιοχημικών Διεργασιών

Συμμετοχές σε Εργα

 1. “Characterization of active microbial communities degrading petroleum waste sludge for remediation of contaminated soils” (Χαρακτηρισμός των μεταβολικά ενεργών μικροβιακών πληθυσμών που αποικοδομούν πετρελαϊκή λάσπη με σκοπό την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών). Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας για τα έτη 2002-2004 (I.D. Νο. 9513514). 2002-2004
 2. “Urban Exposure” (Integrated Exposure Management Tool Characterizing Air Pollution Relevant Human Exposure in Urban Environment). Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2002-2005
 3. “Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών – Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος”. (348/18.12.2003). Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας, Ενέργεια 2.6.1.: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 2003-2005
 4. “Συμβολή του βιοαερίου χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην κλιματική αλλαγή, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων”. Ερευνητικό πρόγραμμα Πυθαγόρας Ιχρηματοδοτούμενο 25% από Εθνικούς Πόρους & 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 2004-2006
 5. “Μετατροπή Ενέργειας σε Μοριακό Επίπεδο: Ενώσεις – Μοντέλα της Κυτοχρωμικής Οξειδάσης C για την Αναγωγή του μοριακού Ο2 σε Η2Ο”. Ερευνητικό πρόγραμμα Πυθαγόρας χρηματοδοτούμενο 25% από Εθνικούς Πόρους & 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 2004-2006
 6. Διερεύνηση της ποιότητας του νερού του ευρύτερου ασβεστολιθικού υδροφόρου συστήματος πηγών Αγυιάς Δυτικής Κρήτης”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας. 2005-2006
 7. “Ποσοτικός προσδιορισμός των εκπομπών ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων από φυσικές πηγές και επίδραση αυτών στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Ελλάδα”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας. 2005-2006
 8. “Μοντελοποίηση σωματιδιακής ρύπανσης – παραγωγής νέων σωματιδίων στη Μεσόγειο”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας. 2005-2006
 9. “Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναλυτικών Τεχνικών Φασματομετρίας Μάζας για τον Ποσοτικό Προσδιορισμό Ενώσεων Σεληνίου σε Τρόφιμα”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας. 2005-2006
 10. “Οργανωμένη Μελέτη Παράκτιων Οργανοϊζηματογενών Μορφών, (ALGAL MATS) – Σχέδιο για Προστασία και Διαχείρηση”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας. 2005-2006
 11. “Ορυκτολογική – Γεωχημική – Εδαφολογική Μελέτη Εδαφών Κρήτης Διαφόρου Λιθολογίας”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας. 2005-2006
 12. “Soils contaminated with explosives: environmental fate and state-of-the-art remediation processes”. IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Sponsorship for the preparation of technical report. 2008-2011

 13. “Αλληλεπίδραση βαρέων μετάλλων και πρωτεϊνών σε θαλάσσιους βενθικούς οργανισμούς”. ΕΣΠΑ 2007-2013, Ερευνητικό Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας. 2011-2013

 14. “Comparative Study of the Accumulation of Heavy metals by Freshwater and Marine Phytoplankton. (A) heavy metal-protein interaction mechanisms. (B) Use of algae as biomarkers for heavy metal pollution and / or as bioremediation systems.” Ερευνητικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση, Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ, 2011-2014
 15. Interdisciplinary Study for Exploring, Understanding and Management of Ground Water Resources. Pilot Field Investigation Northwest and Central Crete. Ερευνητικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση, Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ, 2011-2014
 16. “Biotechnological Applications in Agriculture through the Exploitation of Genetic Resources of Plants for the Production of Compounds with Pharmaceutical Interest in Yeast and Escherichia coli Using Metabolic Engineering Methodology.” Ερευνητικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση, Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ, 2011-2014
 17. “Integrated Geoinformatics Technologies for Time Lapse Monitoring of Land Pollution from the Disposal of Olive-oil Mills Wastes.” Ερευνητικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση, Θαλής: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας, 2011-2014
 18. “Metabolic Engineering of Model Biofactories by Recruiting the Genetic Resources of Plants and Microorganisms for the Heterologous Production of Hydroxytyrosol with Direct Application in Plant Protection.” Ερευνητικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση, Θαλής: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας, 2011-2014
 19. “Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Θαλής – ΕΣΠΑ 2007-2013, Συντονιστής ΤΕΙ Αθήνας, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 2011-2014

Συνεργασίες με Ιδρύματα – Ινστιτούτα – Επιχειρήσεις

Όνομα φορέα Περιγραφή συνεργασίας
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 1. Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με τις επιπτώσεις της αέριας σωματιδιακής ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων.


2. Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με την βακτηριακή αποικοδόμηση πετρελαιοειδών αποβλήτων.

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 1. Ερευνητική συνεργασία για τη συσχέτιση της γονιμότητας των εδαφών με την ορυκτολογία τους.


2. Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με τoν προσδιορισμό πολυκυκλικών αρωματικών υδρογοναθράκων και βαρέων μετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγματα

Helmholtz Centre for Infection Research, Microbial Interactions and Processes, Braunschweig, Germany Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με τον προσδιορισμό βακτηρίων με βιοαποικοδομητικές ικανότητες.
Διυλιστήρια Motor Oil Hellas Πειράματα πεδίου και προμήθεια πετρελαιοειδών αποβλήτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος Συνεργασία σε θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας από αέριους σωματιδιακούς ρύπους
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας 1. Μετατροπή Ενέργειας σε Μοριακό Επίπεδο: Ενώσεις – Μοντέλα της Κυτοχρωμικής Οξειδάσης C για την Αναγωγή του μοριακού Ο2 σε Η2Ο.
 

2. Μελέτη της δράσης των ιόντων σεληνίου σε βιολογικά μόρια.

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων φασματομετρίας μάζας

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας

1. Ερευνητική συνεργασία για τη μελέτη και την προστασία παράκτιων οργανοϊζηματογενών μορφών (ALGAL MATS)

2. Μελέτη της αλληλεπίδρασης των βαρέων μετάλλων με τους βενθικούς οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο

 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών διαθέτει μία αξιόλογη εργαστηριακή υποδομή και εξοπλισμό σχετικό με περιβαλλοντικές μετρήσεις και αναλύσεις καθώς και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πραγματοποίηση έρευνας στη Περιβαλλοντική Χημεία, Βιοχημεία και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία. Διαθέτει δύο κατάλληλα διαμορφωμένους εργαστηριακούς χώρους εκπαίδευσης με 12 θέσεις εργασίας και 20 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Ο εγκατεστημένος εργαστηριακός του εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα:

Επίσης, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών έχει άμεση και συνεχή πρόσβαση σε:


Παροχή Υπηρεσιών

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 στα αντικείμενα που αφορούν χημικές αναλύσεις προσδιορισμού ανόργανων και οργανικών συστατικών καθώς και μικροβιολογικές αναλύσεις προσδιορισμού βακτηρίων και μυκήτων σε περιβαλλοντικά δείγματα ποικίλης προέλευσης.


Δημοσιεύσεις


Επικοινωνία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Ελευθερία Κατσίβελα Υπεύθυνση εργαστηρίου
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση: Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Κρήτης / Παράρτημα Χανίων
Ρωμανού 3, Χαλέπα,
Ταχυδρομική Θυρίδα 89, 73103 Χανιά
Email:
katsivela@chania.teicrete.gr
Τηλέφωνο:       28210 23071                                                                                                          Fax:                  28210 23003                                                                                                                Web url:           http://katsivela.chania.teicrete.gr
                        http://katsivela.chania.teicrete.gr/en

Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Νίκος Λυδάκης-Σημαντήρης
Διεύθυνση: Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Κρήτης / Παράρτημα Χανίων
Ρωμανού 3, Χαλέπα, Ταχυδρομική Θυρίδα 89, 73103 Χανιά
Email: lydakis@chania.teicrete.gr                                                                                                             Τηλέφωνο:      28210 23055
                                                                                                         Fax:                 28210 23003           
Web url: http://www.chania.teicrete.gr/academic/natural-resources-department/personnel-fp/179-lydakis-nikolaos, http://lydakis.chania.teicrete.gr

Καθηγητής Εφαρμογών Δρ. Δημήτριος Καλδέρης                                                             Διεύθυνση:      Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος                                                                   ΤΕΙ Κρήτης / Παράρτημα Χανίων                                                                                                   Ρωμανού 3, Χαλέπα, Ταχυδρομική Θυρίδα 89, 73103 Χανιά                                                    Email:               dkalderis@chania.teicrete.gr                                                                                  Τηλέφωνο:       28210 23017                                                                                                        Fax:                  28210 23003                                                                                                                   Web url:           https://www.chania.teicrete.gr/academic/natural-resources-department/personnel-fp/447-2011-03-28-05-35-40

Τελευταία Ενημέρωση: Μαίος 2012